เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ แคนาเดีย อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้งฯ เปิดตัว “Sovannaphum Life Assuarance PLC.” [PR]

MTL

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนักอกยา ปุ้ง เครียว แซ่ประธานกรรมการธนาคารแคนาเดียและประธานกรรมการบริษัท โสวรรณภูมิ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด(มหาชน) เปิด บริษัท โสวรรณภูมิ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) [Sovannaphum Life Assurance PLC.] ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

- Advertisement -

ภายหลังได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระบุมุ่งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนอง   ความต้องการลูกค้า (Customer Centric) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วงศรี วิสุทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินกัมพูชา ฯพณฯ ประไทเสียง รองนายกเทศมนตรีกรุงพนมเปญ  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณกรุงพนมเปญ และ ดร.สุทธิพลทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมด้วย

นักอกยา ปุ้ง เครียว แซ่ ประธานกรรมการธนาคารแคนาเดีย และประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC.  กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ธนาคารแคนาเดียได้เปิดดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมอบความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการตามแนวทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกับเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน และนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้ร่วมทุนของเรา ทั้งนี้ ลูกค้าของ Sovannaphum Life  Assurance PLC.  จะเชื่อมั่นและมั่นใจในบริษัทนี้ เช่นเดียวกับที่ธนาคารแคนาเดียได้รับเสมอมา  เพราะเราจะมอบแต่สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัว

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมากว่า 64 ปี เข้ากับธนาคารแคนาเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่มีช่องทางการบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม จึงมั่นใจว่า Sovannaphum Life Assurance PLC. จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้อย่างถูกต้องและตอบสนองการบริการแก่ประชาชนชาวกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสาระ กล่าวด้วยว่า “เมืองไทยประกันชีวิต เรามีความพร้อมจากประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโดยเฉพาะการประกันเพื่อความคุ้มครอง  การประกันแบบสะสมทรัพย์ การประกันเพื่อการเกษียณอายุ  สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง โดยบริษัทฯ สามารถพัฒนาช่องทางการขายต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจากประสบการณ์และความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายต่างๆ นั้น  บริษัทฯ พร้อมนำมาแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญของเรา โดยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ Sovannaphum Life Assurance PLC. ประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชา”

นอกจากนี้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric ที่เมืองไทยประกันชีวิตใช้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจนั้น จะเป็นนโยบายหลักของ Sovannaphum Life  Assurance PLC.  เช่นกัน โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อมุ่งศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตที่ตรงใจและตรงจุด

“เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการขยายศักยภาพทางธุรกิจออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งการเปิดตัว Sovannaphum Life Assurance PLC. นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิตที่มีความมุ่งมั่นจะยกระดับเป็น  “บริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภาค” หรือ Regional Life Insurance Company อีกด้วย” นายสาระ กล่าว

ธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชานับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจมาก โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2015  ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกที่ 11.04 ล้านดอลลาร์ เติบโตสูงถึง 226% และมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมที่ 15.10 ล้านดอลลาร์ เติบโต 250% จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2014) โดยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมีการพัฒนาเพื่อผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ ส่วนผู้บริโภค  ก็เริ่มมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้น จึงมีความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิต จะยิ่งทวีความสำคัญต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชาในอนาคต

 นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ Sovannaphum Life Assurance PLC. กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในเบื้องต้นนั้น Sovannaphum Life Assurance PLC.จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยที่มักจะมีความต้องการแตกต่างกัน ทั้งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อวางแผนการศึกษาบุตร ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและอุบัติเหตุ ตลอดถึงประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ เป็นต้น

“กัมพูชามีประชากรวัยทำงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของประชากรทั้งหมด รวมถึงปัจจัยการขยายตัวของประชากรที่มีรายได้ปานกลางและมีกำลังซื้อเติบโตค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวกัมพูชาในปัจจุบันค่อนข้างให้ความสำคัญกับการวางแผนการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประกันชีวิตจะเข้ามาตอบโจทย์ได้ ตลอดจนการนำเสนอบริการด้านวางแผนการเงินระยะยาว  ให้แก่ลูกค้าด้วย” นางสาวอุมาพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ Sovannaphum Life Assurance PLC. มีทุนจดทะเบียน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระแล้วเต็มจำนวน โดยมี Canadia Investment Holding PLC. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49./