แอมเวย์รับรางวัลแบรนด์สินค้าขายตรงครองใจผู้บริโภค 16 ปีต่อเนื่อง [PR]

amway

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางชุมพฤนท์ ยุระยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “ทศวรรษแห่งความเป็นหนึ่ง” จากนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสารแบรนด์เอจ (ซ้าย) ในงาน “Thailand’s Most Admired Brand 2016”

- Advertisement -

ในฐานะแบรนด์สินค้าขายตรงที่ครองความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง แบรนด์น่าเชื่อถือและครองใจผู้บริโภค 16 ปีซ้อน จากการวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand” และ “Why We Buy?” โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ตอกย้ำถึงความเป็นที่หนึ่งในการดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างแท้จริง