สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ สนับสนุนตั้งหน่วยช่วยติววิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยลอนดอนในเมืองไทย [PR]

รีเจ้นส์สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ เตรียมสอนและติววิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นักเรียนชาวไทยจะสามารถเข้าเรียนรับการติวโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยลอนดอน

โดยในเดือนกันยายนนี้ สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการติวการสอนในหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และสังคมศาสตร์ (เรียกว่ากลุ่มวิชา EMFSS) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพโดยโรงเรียนเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science – LSE) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยลอนดอนยังได้อนุมัติให้สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์สอนและติวหลักสูตรพื้นฐานในวิชาที่สำคัญ เช่น การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่ต้องมีพื้นฐานเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา EMFSS  ในกรุงเทพและที่ประเทศอังกฤษ

- Advertisement -

การเปิดสอนและติวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยการนำของแอลเอสอี (LSE) ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย เป็นการเพิ่มโอกาสการได้ทำงานระดับสูงในระดับภูมิภาคสำหรับคนไทยเนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยการออกแบบของแอลเอสอี (LSE) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและผู้จบหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งหลักสูตร EMFSS ของ มหาวิทยาลัยลอนดอนโดยแอลเอสอี (LSE)  จะเป็นบันไดขั้นสำคัญในการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดต้นๆ ของโลกได้

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เปิดให้นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 มีนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้และออกไปสร้างชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก โดยมีศิษย์เก่าถึงเจ็ดท่านที่ได้รับรางวัลโนเบล อาทิ เนลสัน แมนเดลา

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับการยอมรับให้เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับสากลด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 50,000 คน ในกว่า 180 ประเทศ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนได้รับการสนับสนุน ดำเนินการสอนและติวโดยคณาจารย์ที่ผ่านการยอมรับของมหาวิทยาลัยลอนดอน

เหล่าคณาจารย์ในวิทยาลัยและโรงเรียน (colleges) ในเครือข่ายทั้ง 17 แห่งของมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร เตรียมการเรียนการสอน และเป็นผู้ประเมินผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียน และงานวิจัยชั้นนำจากเหล่าคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่ อันเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนในสถานที่ใด ในลอนดอนหรือในกรุงเทพ มาตรฐานการเรียนรู้จะยังคงมาตราฐานระดับสากลไว้ในหลักสูตรการศึกษาสำหรับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน และสังคมศาสตร์ (EMFSS)เนื้อหาของทุกวิชาและการควบคุมคุณภาพการเรียนรู้จะถูกกำหนดและกำกับโดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science – LSE)  ส่วนหลักสูตรพื้นฐานในวิชาที่สำคัญ (IFP)จะถูกกำหนดและกำกับโดยมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยตรง ซึ่งเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยตรง ไม่ใช่จากสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ในกรุงเทพ โดยในใบประกาศจะระบุว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนและสอบผ่านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอน (UOL) ซึ่งกำกับและรับรองโดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE)

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานกรรมการสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เรามีความเป็นเลิศด้านการสอนหลักสูตรการศึกษานานาชาติแบบอังกฤษที่มีมาตรฐานสูงมากว่า 20 ปีแล้ว และเมื่อปีที่แล้ว โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) การที่จะมีโอกาสได้สอนและติวหลักสูตรระดับโลกของ UOL และ LSE เรามีความภาคภูมิใจที่จะได้ให้การศึกษาแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะให้บุตรธิดาไปเรียนไกลถึงลอนดอนทั้งๆ ที่มีความสามารถ โดยการสอนและติวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทยในอาเซียน ดำเนินการโดย UOL และ LSE ซึ่งเป็นผู้ออกและตรวจข้อสอบเอง อีกทั้ง UOL-LSE ยังเป็นผู้ออกใบปริญญาและประกาศนียบัตรเอง ผมจึงเชื่อมั่นว่า หลักสูตรการศึกษานี้ จะดึงดูดผู้เรียนทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานได้เป็นอย่างดี”

มร. มาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สหราชอาณาจักรเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกหลายแห่งและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านสถาบันการศึกษาระดับโลก โดยการได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยตรงจะช่วยให้พนักงานนั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ผมจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมากนี้ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มความฝันให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรที่ดีเหล่านั้นในประเทศไทย”

มร.นิธิน ดุตตา ผู้อำนวยการบริหารโครงการนี้ ที่สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้พัฒนาตนเองจนสามารถได้เป็นหน่วยสอนและติวหลักสูตรการศึกษาอันมีชื่อเสียงระดับโลกของ UOL – LSE การที่นักเรียนไม่ต้องไปลำบากในลอนดอนเมื่อเพียงอายุ 18  โดยได้เรียนหลักสูตรระดับโลกที่บ้านตนเอง ผู้ปกครองทุกท่านต้องชอบอย่างแน่นอน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนดังที่กล่าวมานี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ ผมเชื่อมั่นว่าจะมีนักศึกษาจำนวนมากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนหลักสูตรนี้ เพราะโรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจนท์ ได้นำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่ดีเยี่ยมให้แก่นักเรียนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัยมาอย่างยาวนานและยังคงมุ่งมั่นให้การส่งเสริมต่อไปด้วยหลักสูตรการศึกษาอันยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน”

ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากเหล่านายจ้างและมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นอย่างดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานด้านการศึกษาระดับสูงจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อันมาจากชื่อเสียงด้านผลการเรียนการสอนและงานวิจัยที่โดดเด่นจากสถาบันระดับโลกต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวนกว่า 17 สถาบัน และสถาบันเฉพาะทางกว่า 10 สถาบัน

สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ (RIC) มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจนท์ กรุงเทพฯ ในประเทศไทยซึ่งมีศูนย์การเรียนการสอน 3 แห่ง ได้แก่ พัทยา (ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2538) กรุงเทพฯ (ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543) และ สหราชอาณาจักร (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552) ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนจะเปิดทำการสอน ณ ศูนย์การเรียนการสอนกรุงเทพฯ

สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ที่ http://www.londoninternational.ac.uk และที่ www.ricbkk.com/UOL-LSE