ผู้เชี่ยวชาญแนะชาวออฟฟิศทั้งหลาย ปีนี้เรื่องเที่ยวต้องมาก่อน!

Travel-Photo-

แม้ว่าเราจะก้าวข้ามมาเริ่มต้นปีใหม่กันแล้ว แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะวางแผนตั้งเป้าหมายประจำปีกัน และข้อนึงที่เราอยากแนะนำให้ตั้งไว้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของปีนี้เลย คือการลางานแล้วไปเที่ยวให้มากขึ้น!

- Advertisement -

แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆ หรือเป็นเป้าหมายขำๆ แต่จริงๆ แล้ว เราควรหาเวลาพักผ่อน และออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวให้มากขึ้น ผลสำรวจจากปีก่อนของ Glassdoor เว็บไซต์หางานในสหรัฐอเมริกา ที่เก็บผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง  อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 148,000 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2015 พบว่าพนักงานในสหรัฐอเมริกาใช้วันลาหยุดเฉลี่ยเพียง 51% ของสิทธิที่พวกเขามี และผลสำรวจยังพบว่าผู้ที่ลางานแล้วออกไปเที่ยวพักผ่อนนั้น มีความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Well-being) มากกว่าผู้ที่ยึดติดกับงานตลอดทั้งปี หรือแบ่งตามกลุ่มรายได้ กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 24,000 เหรียญสหรัฐต่อปี แต่ออกไปเที่ยวระหว่างปีเป็นประจำ ก็มีคะแนนความสุขมากกว่าผู้ที่มีรายได้ 120,000 เหรียญหรือมากกว่า แต่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเลย

แม้ค่าความสุขในการใช้ชีวิต หรือ Well-being จะเป็นนามธรรมและวัดยาก แต่มันก็สำคัญ เพราะผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าค่าคะแนน Well-being มีผลต่อสุขภาพ และผลวิจัยอื่นๆ ก็ชี้ว่าการหยุดงานแล้วออกไปท่องเที่ยวนั้นมีผลต่อสมองและหัวใจ

การลาเพื่อไปเที่ยวไม่ได้ดีแค่กับพนักงานเท่านั้น แม้แต่เจ้าของกิจการเองก็มีผลดี เพราะการที่พนักงานของคุณได้ออกไปพักผ่อนเพิ่มพลังชีวิต อัตราการใช้ประกันและสวัสดิการบริษัทจะลดลง และเป็นการช่วยเพิ่มความสุขให้พนักงานได้ง่ายๆ

ปีใหม่นี้มาลองต่อต้านแรงดึงดูดที่ยึดคุณไว้กับโต๊ะทำงาน แล้วให้การออกไปเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญอันดับ 1 ของปีกันดีกว่า

Source