HomePR Newsไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เอกชนในไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง วีร่าเฟิร์ม การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 SAM [PR]

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เอกชนในไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง วีร่าเฟิร์ม การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 SAM [PR]

แชร์ :

33บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ มอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1  โดย ก.ล.ต. นับเป็นองค์กรแห่งแรกของอาเซียนที่ได้รับการรับรองนี้

นอกจากนี้ บีเอสเอยังมอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) แก่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัทองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 เช่นกัน

Santos Or Jaune

วีร่าเฟิร์ม (Verafirm) รับรองแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์  ถือเป็นแบบอย่างในการสร้างนโยบายบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเรื่องการจัดซื้อซอฟต์แวร์ จัดทำบัญชีรายการซอฟต์แวร์ การใช้งานซอฟต์แวร์และปลดระวางซอฟต์แวร์ที่เลิกใช้งานแล้ว รวมถึงติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการละเมิดกฏหมายของการใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์

ประโยชน์ในระยะยาวของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ คือ องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนการจัดซื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่างๆ ลดน้อยลง เช่น ความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ต้องเสียชื่อเสียงและค่าเสียหาย และความเสี่ยงที่ระบบความมั่นคงปลอดภัยจะถูกเจาะเพื่อโจรกรรมข้อมูล  การรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) จะพิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อดูว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1 หรือไม่

“วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ และการรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) ในประเทศไทย” มิสเตอร์ ดรุณ ซอร์เนย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ของบีเอสเอ กล่าว   “ก.ล.ต. มีการบริการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากล”  ในขณะที่ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ มีชื่อเสียงอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้ผลิตที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและคุณภาพ และขณะนี้ยังกลายเป็นฮีโร่ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อีก  การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากลช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่แล้วของทั้ง ก.ล.ต. และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที  ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ”

บีเอสเอส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐทั่วโลก มีแนวทางบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับอาชญกรรมไซเบอร์ ยกระดับธรรมาภิบาลองค์กร ใช้จ่ายงบประมาณด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง การผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งสะท้อนการมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไอทีขององค์กรได้ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ ก.ล.ต. สามารถดำรงบทบาทการเป็นผู้กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน” นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในเรื่องนวัตกรรมและขั้นตอนที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการมีบรรษัทภิบาลที่ดี การตัดสินใจยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ” มิสเตอร์ เท็ตสึยะ อินามูระ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กล่าว

“เรารู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัล 2015 Award for SAM Excellence ที่เชิดชูความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ประจำปี 2015 เราภาคภูมิใจที่บุคลากรทุกส่วนของเราได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและช่วยกันผลักดันจนได้รับรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว”

แรงจูงใจให้องค์กรอย่าง ก.ล.ต. และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์จนได้การรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) มา คือการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมถึงการผลิตและการดำเนินกิจการ และการปฎิบัติให้เกิดความถูกต้องในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์  องค์กรทั้งสองแห่งได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม