ปตท.สผ. COOEC และ MOGE ฉลองความสำเร็จปล่อยแท่น WP4 เพื่อติดตั้งที่โครงการซอติก้า [PR]

33

นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ (กลาง)  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโครงการผลิต รักษาการในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นาย Han Htoon (ขวา) Director of Material Planning ของ Myanma Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE และ นาย Zhou Xuezhong (ซ้าย) Chief Executive Officer ของ Offshore Oil Engineering Company Limited หรือ COOEC ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยแท่นผลิต WP4 เพื่อนำไปติดตั้งที่โครงการซอติก้า สหภาพเมียนมาร์ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ Tanggu Fabrication Yard สาธารณรัฐประชาชนจีน

- Advertisement -

            แท่นผลิต WP4 เป็นหนึ่งในสี่แท่นภายใต้โครงการซอติก้า Phase 1B  ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานรวม 3,000,000 ชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident หรือ LTI)