วธ. เปิดนิทรรศการ“สีไทยโทน” เสน่ห์ไทย “เทรนด์ไทยโทน” เพิ่มมูลค่าธุรกิจ [PR]

22

วธ. ฟื้นเสน่ห์สีไทย ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานโฆษณา ผ่านสีไทยโทน กว่าสองร้อยเฉดสี  จัดแสดงในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558

- Advertisement -

พร้อมร่วมเสวนาและเวิร์คช็อปกับนักออกแบบเจ้าของงานวิจัย  ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ HOF ART Space ในโครงการ W District ก่อนจะย้ายไปจัดแสดงต่อ ณ ศูนย์บันดาลไทย  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ณ HOF ART Space  กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้ โครงการศูนย์บันดาลไทย โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  และนักออกแบบเจ้าของงานวิจัยสีไทยโทน นายไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ได้จัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย”(The Center of Thai Inspiration) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) และสร้างแรงบันดาลใจในการนำ “เสน่ห์ไทย” จากทุนวัฒนธรรมในถิ่นต่างๆ มาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งต่อคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากทั่วประเทศ สังเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างร่วมสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ นับเป็นภารกิจที่สอง หลังจากนำร่องนิทรรศการแรก นิทรรศการ “ฝากไทย : ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว” (29 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2558) ที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บันดาลไทย ด้วยการ “บริหารเสน่ห์ไทย” โดยการฟื้นคุณค่าสีไทยโทนผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ในนิทรรศการนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ  ในอนาคต และอาจต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ที่เสริมพลังให้กับประชาคมอาเซียน เพราะวัฒนธรรมเป็นหนึ่งใน  สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีส่วนสำคัญในสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ จึงต้องมีหน่วยงานทำหน้าที่สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมซึ่งมีตั้งแต่อารยธรรมหลัก จนถึงวัฒนธรรมย่อยๆ ในพื้นที่ซึ่งมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน องค์ความรู้เรื่องสีไทยเป็นมรดกของประเทศที่มีรากเหง้ามายาวนาน การรื้อฟื้นผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ งานบริการ และสื่อโฆษณาต่างๆ ในนิทรรศการนี้จะทำให้เรามองเห็นการต่อยอดได้จริง และยังเป็นการส่งต่อคุณค่าใหม่ให้กับสังคมอีกด้วย

ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ชุดความรู้ในนิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการค้นคว้าวิจัยของ อาจารย์โพโรจน์ พิทยเมธี (อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร) ที่ทำให้สังคมตระหนักถึงความเป็นมาของสีไทยที่มีรากเหง้ามานาน ปรุงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มีชื่อเรียกไพเราะ มีความหมาย และมีหลักฐานสืบค้นย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในการวิจัยใช้อุปกรณ์ระบบดิจิตอลเพื่อเทียบสีงานจิตรกรรมไทยโบราณกับค่าสีปัจจุบันที่กำหนดด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวทำให้เกิด ‘เทรนด์ไทยโทน’ ในรูปเฉดสีไทยมากกว่า 200 สี พร้อมชื่อสี และการกำหนดค่าสีที่สามารถนำไปใช้งานจริง ผลจากงานวิจัยยังพบว่าสีไทยโทนเป็นกลุ่มสีเดียวกับ ‘อาเซียนโทน’ ด้วยเหตุที่ชาติอุษาคเนย์ของเราต่างสืบวัฒนธรรมสายเดียวกัน จึงเป็นไปได้ว่าจากไทยโทน ก็สามารถวิจัยเพิ่มเรื่องสีอาเซียนโทนเพื่อสร้างอัตลักษณ์และต่อยอดธุรกิจต่างๆ ของประชาคมนี้

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ HOF ART Space ในโครงการ W District ระหว่างสุขุมวิท 69 – 71 ภายในนิทรรศการประกอบด้วยชุดความความรู้ในการฟื้นเสน่ห์ไทย เพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจสมัยใหม่ การต่อยอดในงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยด้วยสีทาต่างๆ สีเซรามิคสีย้อมไหมฯ  การต่อยอดในธุรกิจบริการด้วย “ไทยโทนคาเฟ่” และการต่อยอดธุรกิจในผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความเป็นไทยด้วย “ไทยโทนไลฟ์สไตล์ช็อป” พร้อมด้วยการเสวนาและเวิร์คช็อปให้ความรู้ ได้แก่ “เสน่ห์สีไทยโทน: จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color” ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558,  เวิร์คช็อป “การปรุงสีไทยโทนเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ” ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558, เวิร์คช็อป “การจับคู่สีไทยโทนเพื่องานออกแบบและกราฟิกดีไซน์” ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558  นอกจากนี้ยังมีการจัด นิทรรศการหมุนเวียนในศูนย์บันดาลไทย  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้โดยผู้เข้าร่วมเสวนา/เวิร์คช็อปจะได้รับหนังสือ“สีไทยโทน”เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ที่รวบรวมองค์ความรู้สีไทย การปรุงสี และวัสดุปรุงสีไทย พร้อมเฉดสีไทยโทนกว่า 200 สี ที่ระบุรหัสค่าสีที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 092 965 6366 และ 085 116 0092 และ bundanthai@gmail.com เช้าชมรายละเอียดได้ใน www.bundanthai.com สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป โปรดประสานงานล่วงหน้า เพื่อแจ้งวิทยากร (อ.ไพโรจน์    พิทยเมธี) มาให้ความรู้ในการชมงาน