อินฟอร์จัดแสดงโซลูชั่นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ ในงานอินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ 2015 [PR]

11

อินฟอร์ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและสำหรับรองรับระบบคลาวด์ เปิดตัวโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน (micro-vertical solutions) ชั้นนำที่งานอินฟอร์ เน็กซ์ 2015 โซลูชั่นใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงองค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านไอทีและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงขึ้น

- Advertisement -

โซลูชั่นซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลักหลากหลายประเภท อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่มีการบูรณาการและมีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ

  “ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและองค์กรต่างๆ กำลังมองหาวิธีการป้องกันธุรกิจของพวกเขาจากความไม่แน่นอนของตลาด ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตและผลกำไร พร้อมๆ ไปกับการลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาว” คุณเฮเลน มาสเตอร์ รองประธาน อินฟอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียนและอินเดียกล่าว “บริษัทในภูมิภาคนี้กำลังประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและแอพพลิเคชั่นบนที่ติดตั้งอยาบนฮาร์ดแวร์ในองค์กร (On-premise) ครั้งใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่สูง ผู้ประกอบการมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้โซลูชั่นคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความยืดหยุ่นและขยายขีดความสามารถสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”

ด้วยความมุ่งมั่นของอินฟอร์ในตลาดประเทศไทย ในวันนี้ อินฟอร์จึงได้จัดงานโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ สำหรับลูกค้าและคู่ค้าขึ้น ที่โรงแรมเจดับบลิว มาริออท อินฟอร์ เน็กซ์ เป็นงานสัมมนาหนึ่งวันเต็ม ที่เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้เพื่อผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศโดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีไฮไลท์อยู่ที่โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหลักๆ ในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โดยภายในงานโรดโชว์ดังกล่าว อินฟอร์ได้จัดแสดงซอฟต์แวร์และโซลูชั่นคลาวด์สำหรับธุรกิจไทยที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค

“การจัดโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ในประเทศไทยในครั้งนี้ อินฟอร์ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจบนระบบคลาวด์รุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นและลดต้นทุนโดยรวมของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น อินฟอร์ คลาวด์สูท อินดัสเตรียล (Infor CloudSuite Industrial) ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในระบบไอทีแบบดั้งเดิม เนื่องจากโซลูชั่นใหม่นี้ ช่วยลดความจำเป็นในการซื้อเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ หรือการต้องจ้างพนักงานไอทีเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า” คุณมาสเตอร์ กล่าว

 เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และมีการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ที่จะก่อให้เกิดตลาดบูรณาการมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการจึงเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้

“เราทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้นเวลาจึงมีความสำคัญสำหรับเรามาก อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น (Infor CloudSuite Fashion) ช่วยให้เราสามารถลดเวลาการตอบสนองต่อลูกค้าลงได้ถึงร้อยละ 30 ระบบนี้ยังช่วยให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันง่ายขึ้น การวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลังทำให้เรามีความเข้าใจในยอดสั่งซื้อตามจริงและการเติมเต็มสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น การวางแผนสำหรับอนาคตบนพื้นฐานของข้อกำหนดการจัดซื้อและระยะเวลาจัดซื้อล่วงหน้า ช่วยให้เราสามารถวางแผนการซื้อ แผนการผลิตและแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยอัตโนมัติ” คุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด กล่าว “อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น ช่วยให้ทุกฝ่ายในบริษัทของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้เรามุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่”