องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน [PR]

โกงชาติ

โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558  เวลา 08.00-16.00 น. ณ คอนเวนชั่น ฮอล์ล ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน และบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ อาทิ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ และ พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา ผู้แทนจากภาคประชาชนและภาคราชการ ที่จะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์การเป็น Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน

- Advertisement -

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงาน เวลา 07.30 น.จะมีการรวมตัวของผู้นำองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันปฎิญาณตนในการขจัดคอร์รัปชัน พร้อมแสดงพลัง ณ ลานด้านข้างเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งเดียวกับด้านหน้าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์)

จากนั้นจะเคลื่อนขบวนพาเหรดไปยังห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากผู้นำของภาคราชการและเอกชน ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากผู้นำของภาคราชการและเอกชน

นอกจากนี้ จะมีการเสวนากลุ่มย่อย 4 เรื่อง ภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 – 15.15 น.

ในประเด็น “ไม่โกงก็กำไรได้ด้วย White Label” “พลังพลเมืองทำอะไรได้บ้าง” “การสร้างค่านิยมให้เยาวชนไม่โกง” และ “ขยายวงแนวคิดใหม่ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน”

พร้อมเปิดเวทีพิเศษ: เกาะติด 10 อันดับคดีโกง ณ โซนพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

โดยจัดให้มีการสรุปข้อคิดเห็นจากการเสวนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเร่งผลักดันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้นที่ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.anticorruption.in.th