องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน [PR]

โกงชาติ

โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558  เวลา 08.00-16.00 น. ณ คอนเวนชั่น ฮอล์ล ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน และบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ อาทิ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ และ พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา ผู้แทนจากภาคประชาชนและภาคราชการ ที่จะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์การเป็น Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงาน เวลา 07.30 น.จะมีการรวมตัวของผู้นำองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันปฎิญาณตนในการขจัดคอร์รัปชัน พร้อมแสดงพลัง ณ ลานด้านข้างเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งเดียวกับด้านหน้าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์)

- Advertisement -

จากนั้นจะเคลื่อนขบวนพาเหรดไปยังห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากผู้นำของภาคราชการและเอกชน ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากผู้นำของภาคราชการและเอกชน

นอกจากนี้ จะมีการเสวนากลุ่มย่อย 4 เรื่อง ภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 – 15.15 น.

ในประเด็น “ไม่โกงก็กำไรได้ด้วย White Label” “พลังพลเมืองทำอะไรได้บ้าง” “การสร้างค่านิยมให้เยาวชนไม่โกง” และ “ขยายวงแนวคิดใหม่ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน”

พร้อมเปิดเวทีพิเศษ: เกาะติด 10 อันดับคดีโกง ณ โซนพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

โดยจัดให้มีการสรุปข้อคิดเห็นจากการเสวนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเร่งผลักดันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้นที่ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.anticorruption.in.th