ผ่าแผน “เถ้าแก่น้อย” เข้าตลาดหุ้น..10 ปี ผมจะเป็น Global brand

TKN IPO3

อิทธิพัทธ์  พีระเดชาพันธ์  หรือ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย ออกโรงแถลงข่าว บริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟูํดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายเถ้าแก่น้อย และ ป๊อปคอร์น เถ้าแก่ป๊อป  เตรียมพร้อมเข้าเสนอขายหุ้นไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  จำนวน  90 ล้านหุ้นภายใน 2 เดือนข้างหน้า

- Advertisement -

ทั้งนี้เป้าหมายของการเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้ คือ  การขยายโรงงานเดิม และ สร้างโรงงานเพิ่ม  เพื่อรองรับความต้องการของสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกราว 3,600 ตันต่อปี  ซึ่งสามารถรองรับการส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนและอินโดนีเซียที่มีโอกาสการเติบโตสูง

นอกจากนี้ยังใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์เตรียมทำสินค้าใหม่เพิ่มอีก ภายใต้แนวคิด SEA To FARM  เริ่มต้นจากท้องทะเล มาสู่ สินค้าฟาร์มที่มี “ต๊อปคอร์น” ข้าวโพดอบกรอบ เป็นตัวนำร่อง ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 2 ในตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่  25%

นอกจากนี้ตั้งเป้าทำแบรนด์เถ้าแก่น้อยให้กลายเป็น Asian Brand ผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในเอเชีย ด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาทภายในปี 2561  และ เป็น Global Brand ภายใน 10 ปี  วางขายใน 100 ประเทศทั่วโลก

“ปัจจุบันเราเป็น Regional Brand แล้วเราอยากขยับไปเป็น Asia Brand  และกลายเป็น Global Brand ในที่สุด เหมือนกับแบรนด์ Apple Google Microsoft ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าต่อคน ต่อสังคม เราพยายามจะเป็นแบบนั้น”

TKN IPO2

TKN IPO

FYI :

อนึ่ง ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558 บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หริอ TKN มีจำนวนทุน จดทะเบียน 345,0000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน  255,000,000 บาท  ภายหลังจากการนำเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน  90,000,000 หุ้นในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีทุน

เรียกชำระเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับ 345,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน  345,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มพีระเดชาพันธ์ ถือหุ้นรวม 100% หลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเปลี่ยน เป็นกลุ่มพีระเดชาพันธ์ถือหุ้น 74% หรือ 255 ล้านหุ้น  และประชาชนทั่วไป  26% หรือเท่ากับ 90 ล้านหุ้น  โดยการเสนอการขายหุ้นไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้ จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย