“เมืองไทยประกันชีวิต” เอาใจนักออมพร้อมคุ้มครองชีวิต พร้อม “สมาร์ทเฮลท์” สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดถึง 5 ล้านบาท [PR]

Print

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ค่ายประกันชีวิตสีบานเย็น” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบบประกันชีวิตใหม่ “เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16” ประกันชีวิตออมทรัพย์ระยะยาวที่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 16 ปี เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินพร้อมกับสร้างหลักประกันระยะยาวให้แก่ชีวิต

- Advertisement -

“เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16” มีความโดดเด่นที่มีเงินจ่ายคืนทุกปี สูงสุดปีละ 2%* จึงช่วยสำรองเงินในการใช้จ่าย เมื่อครบอายุกรมธรรม์รับเงินครบสัญญาอีก 150%* รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง 183%* ขณะเดียวกัน ยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 150%* อีกด้วย(*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา)

เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1เดือน-65 ปี ทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาท และเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน ผู้เอาประกันสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุแนบท้ายได้ด้วย นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

แบบประกันนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการออมเงินระยะยาวได้ทั้งกลุ่มที่มีรายได้ประจำและเจ้าของกิจการรายย่อยที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งต้องการทางเลือกการออมเงินอย่างมีระเบียบวินัยผ่านประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่แพงและได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัว “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์” อีกหนึ่งทางเลือกการบริหารค่าใช้จ่ายด้านความคุ้มครองสุขภาพอย่างครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบจัดเต็ม สูงสุดถึง 5,000,000 บาท**ต่อปีทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 85 ปี

ภายใต้ความคุ้มครองดังกล่าว ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งเหมารวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล สูงสุดถึง 10,000 บาท**ต่อวัน ซึ่งจะได้รับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู. และรับค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาท**ต่อครั้งนอกจากนี้ ยังคุ้มครองค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสง สูงสุดถึง 180,000 บาท**ต่อปี ทั้งยังครอบคลุมค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด และค่ารังสีบำบัด รวมถึงกรณีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ก็ยังได้รับความคุ้มครองสูงถึง 30,000 บาท**ต่อครั้ง (** สำหรับแผนความคุ้มครอง 5)ยิ่งกว่านั้น กรณีเสียชีวิตก็ยังได้รับเงินช่วยเหลืออีก 10,000 บาทอีกด้วย

“เมืองไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับเซ็กเมนต์ย่อย และไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาในมิติต่างๆ เช่น บริการ สิทธิประโยชน์เพื่อลูกค้า ภายใต้นโยบายหลัก “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ที่เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญมาตลอด” นายสาระกล่าว./

หมายเหตุ  – เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

                  – การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ