5 เทรนด์พฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนไทย ปี 2015 ..ชีวิตนี้ขาดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ !!

Nielsen mobile thai

ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์, Director, Telco/Tech Industry Practice Group Leader  นีลเส็น  ประเทศไทย  เผยผลงานวิจัยพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทย Nielsen Smartphone Analytics โดยใช้ข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง (Smartphone Insights Study) จำนวน 1,081 ตัวอย่าง อายุ 26-64 ปี  ทุกกลุ่มรายได้  จากหัวเมืองใหญ่ของทุกภาคทั่วไทย (พ.ย.2014 – ธ.ค.2015)  และข้อมูลจากโปรแกรมตัวตรวจในสมาร์ทโฟน  (Nielsen Informate Mobile Insights)  นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมฯร่วมกัน  ออกมาเป็น 5 เทรนด์มือถือที่น่าสนใจของ ปี 2015  ดังนี้

- Advertisement -

Nielsen Yuwadee TH
ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์

1. อีกไม่นาน ทุกคนจะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน    อัตราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นอย่างมีมีนัยยะสำคัญจากปีที่แล้ว 49% เป็น 58%   โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุ 16-34 ปี  และอายุ 35 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 42%  ดังนั้นสมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปเสียแล้ว

nielsen mobile insight 2015 Thailand
อัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนประเทศไทย แบ่งตามประชากรศาสตร์

2. ใช้ปริมาณอินเตอร์เน็ตผ่านสูงขึ้น..อยู่ไม่ได้ถ้าขาดอินเตอร์เน็ต  ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ จากเดิม 200 mb ต่อวัน สูงขึ้นเป็น  365 mb ต่อวัน  หรือคิดเป็น  11 GB ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 คน  หรือเทียบได้ 290 คลิปต่อ 1 เดือน

หากแบ่ง 1 วันเป็น 4 ช่วงเวลา  ช่วงเวลาที่ใช้ช่วงอินเตอร์เน็ตมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ  1 . 22.00 น. -5.59 น.   2. 12.00 น. -17.59 น.

nielsen mobile insight 2015 Thailand 2
อัตราการใช้ดาต้าปี 2014 กับ ปี 2015
nielsen mobile insight 2015 Thailand 3
ช่วงเวลาการใช้ดาต้า/อินเตอร์เน็ตมากที่สุด

3.  25% ของช่วงตื่นใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเพื่อสื่อสารและเอ็นเตอร์เทนท์  โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลาเกือบ 4 ชม. หรือ 232 นาที ต่อวันอยู่กับสมาร์ทโฟน  ซึ่งเวลาเหล่านั้นจะใช้ไปกับ  สื่อสาร  94 นาที  แอพพลิเคชั่น  62 นาที  และ  เอ็นเตอร์เทนท์  54 นาที   เป็นต้น

nielsen mobile insight 2015 Thailand 4

10 อันดับแอพพลิเคชั่นที่มี Engagement มากที่สุด หรือคนไทยใช้บ่อยมากที่สุด  (นาที/วัน)

1. LINE  (74 นาที/วัน)   2. Facebook  (38)    3. BeeTalk  (19)   4. Youtube App  (14)

5. LINE Lets Get Rich  (11)   6. LINE COOKIE RUN  (8)    7. Instagram App  (5)   8. Google Search App  (4)  9. Clean Master App  (2)    10. FB Messenger App  (2)

คราวนี้จะได้เข้าใจว่าช่องทางไหนสามารถสร้าง High Engagement กับผู้บริโภคได้

nielsen mobile insight 2015 Thailand 5
10 อันดับแอพพลิเคชั่นที่มี Engagement มากที่สุด หรือคนไทยใช้บ่อยมากที่สุด

4. โอกาสของ M-Commerce  เนื่องจากอัตราการเติบโตของการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น  การช๊อปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนก็น่าจะได้รับอานิสงส์เช่นกัน  เห็นได้จากข้อมูล  อัตราการใช้งานแอพพลิเคชั่นบริการทางการเงินและประกัน  จาก 8%  ในปี 2014  เป็น  31% ในปี 2015 ,  อัตราการใช้ Mobile Payment จาก 7%  ในปี 2014  เป็น  12%  ในปี 2015  และ  อัตราการซื้อสินค้าผ่านมือถือ  จาก  11%  เป็น  23%  ในปี 2015  ดังนั้นแบรนด์จึงมีช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกุลุ่มเป้าหมายได้อีกทางที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถกลายเป็นยอดขายได้

nielsen mobile insight 2015 Thailand 6

5. Mobile Ads เริ่มน่าสนใจ   เนื่องจากผลสำรวจพบว่า ในปี 2014 รอบ 30 วันที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างเห็นโฆษณาในรูปแบบมือถือ 47%  แต่ปี 2015 เพิ่มสูงขึ้นเป็น  54%

หากแบ่งว่าเห็นโฆษณาในที่ไหนบ้าง

1.  Mobile TV   28% (ทีวีออนไลน์ ทีวีย้อนหลัง Youtube)

2. Application  24%

3.  Mobile Internet  23%

4. Online Games  18%

5. SMS  16%

6. Music/Radio  11%

7.  LBS / GPS  7%

nielsen mobile insight 2015 Thailand 7

อีกหนึ่งช่องทางรับข่าวสารผ่าน LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

  เพิ่มเพื่อนรัวๆ  ที่ ID :   @brandbuffet

เพิ่มเพื่อน