“ความเครียด” ปัญหาอันดับ 1 ของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องแก้ไข [PR]

Towers Watson_

จากรายงานการสำรวจ Towers Watson Staying@Work Survey ประจำปี 2013/2014 จัดทำโดย ทาวเวอร์ส วัทสัน (Towers Watson) (NYSE, NASDAQ: TW) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับมืออาชีพที่มีเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก ระบุว่า หลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพของพนักงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล มีแนวโน้มที่จะนำแนวทางแบบองค์รวมและรอบด้านมาใช้กับการดูแลสุขภาพและผลิตภาพ (Health and Productivity, H&P) มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับข้อมูล ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิผล

- Advertisement -

ดร. ราเจชรี พาเร็ค ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ฝ่าย Global Health and Group Benefits ของทาวเวอร์ส วัทสันกล่าว “องค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงต่างเร่งวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของพนักงานและความเสี่ยงต่างๆ แนวทางนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างสอดคล้องกัน และยังสะท้อนว่านายจ้างมีมุมมองสร้างความสำเร็จในระยะยาว นับเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความเครียดกลายประเด็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของแรงงานในเอเชีย เมื่อก่อนที่มาของสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดถือเป็นเรื่องยากสำหรับนายจ้างที่จะจัดการ และงานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่านายจ้างกำลังพยายามรับมือกับมัน”

Towers Watson

คริส เม ผู้อำนวยการฝ่าย Benefits ทาวเวอร์ส วัทสันประเทศไทยกล่าว “บ่อยครั้ง ปัจจัยภายนอกอาจเป็นบ่อเกิดของ​​ความเครียดซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในประเทศไทย การประท้วงทางการเมืองที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลโดยไม่รู้ตัวในหมู่พนักงาน การสำรวจล่าสุดโดยกรมสุขภาพจิต พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างเผชิญกับความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยและทำงานอยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุมประท้วง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ความวิตกกังวลและความก้าวร้าวไปจนถึงอาการนอนไม่หลับและความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ แม้ว่ามีการประท้วงและปิดถนนสายหลักอยู่ ธุรกิจต่างๆ ยังต้องดำเนินต่อไปในขณะที่ภาระงานสำหรับพนักงานยังคงอยู่ สถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นและขัดขวางการดำเนินงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นที่นายจ้างต้องมีโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้พนักงานของพวกเขาผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ไปได้”

ความเครียดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งในการดำเนินชีวิต แซงหน้าการขาดการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยและโรคอ้วน จากข้อมูลของนายจ้างในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นจีน ซึ่งความเครียดมาเป็นอันดับที่สอง อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญว่าคิดถึงอะไรเป็นเรื่องแรกเมื่อจัดทำโครงการ H&P เพียง 1 ใน 3 (33 %) อ้างถึงการพัฒนาสุขภาพทางอารมณ์/สุขภาพจิต ของพนักงาน ในเรื่องนี้พวกเขาแซงหน้าบางบริษัทในตลาดที่พัฒนาแล้ว ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเพียง 15% ที่กล่าวถึงเรื่องนี้

นอกจากนี้ มีเพียงประมาณ  1 ใน 4 (26%) ของนายจ้างในเอเชียในปัจจุบันที่มีโครงการจัดการ ความเครียดหรือความสามารถในการฟื้นตัวหลังเผชิญวิกฤติ

“แม้ความเครียดอาจช่วยกระตุ้นให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย แต่มันก็อาจถาโถมใส่พวกเขาและบั่นทอนการทำงานได้เช่นกัน ความเครียดมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับสุขภาพกาย สุขภาพทางอารมณ์ เป้าหมายส่วนบุคคลและชุมชน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่หากนายจ้างไม่ตระหนักว่าอะไรทำให้เกิดความเครียด พวกเขาเสี่ยงที่จะทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปกับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด และในขณะเดียวกันก็สร้างความแปลกแยกให้กับพนักงาน” ดร. พาเร็ค กล่าว