Home PR News IDC เผยจะขาดแคลนบุคลากรไอที 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า [PR]

IDC เผยจะขาดแคลนบุคลากรไอที 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า [PR]

idc

ซิสโก้ มีแผนลงทุนพัฒนาบุคลากรไอทีด้านเครือข่าย 400,000 คนในอีก 5 ปีเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนทักษะด้านไอทีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยซิสโก้กล่าวยืนยันถึงแผนการดังกล่าวในงานเปิดตัว การสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ “Internet of Everything” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรด้านไอทียุคใหม่ที่ต้องการประกอบวิชาชีพในสาขานี้

ปัญหาช่องว่างทักษะด้านทางไอทีถูกระบุไว้ในรายงานของไอดีซีที่มีชื่อว่า วิวัฒนาการของปัญหาช่องว่างทักษะทางไอทีด้านเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Evolution of the Networking Skills Gap in Asia/Pacific) รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การมอบหมายของซิสโก้ โดยไอดีซีได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 504 ครั้งใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี

ไอดีซีได้วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสำหรับบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายในเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แต่ละอุตสาหกรรมตามประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม เช่น ภาครัฐ การศึกษา การแพทย์ โทรคมนาคม บริการด้านการเงิน การผลิต ค้าปลีก/ค้าส่ง สื่อ/วิทยุ-โทรทัศน์/สิ่งพิมพ์, ท่องเที่ยว/คมนาคม/การกระจายสินค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และบริการอื่นๆ โดยบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 75 คน ผลการศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะบริษัทที่มีพนักงานฝ่ายไอทีภายในองค์กรเท่านั้น

ผลการศึกษาชี้ว่าภายในปี 2559 จะมีปัญหาช่องว่างทางด้านทักษะของบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายกว่า 400,000 คนทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับไอซีทีราว 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า

ด้วยเหตุนี้ หากไม่มีการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก็จะไม่สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกได้

ในอีก 10 เดือนข้างหน้านับจากนี้ โครงการสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ “Internet of Everything” นี้จะเปิดให้บริการสำหรับนักเรียน Networking Academy โดยจะครอบคลุมหลากหลายแง่มุมของ Internet of Everything รวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ การสัมมนาดังกล่าวจะประกอบด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนและฝึกอบรมแบบเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของซิสโก้ เช่น Cisco TelePresence, Cisco WebEx และ Cisco TV

เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และลดปัญหาช่องว่างทางด้านทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนี้ Learning@Cisco พร้อมด้วยพันธมิตร จะนำเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงหลักสูตร Internet of Things (IoT), การประเมินผล และใบรับรอง Cisco Specialist Certification เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม โครงการฝึกอบรมนี้ได้มีการเปิดตัวที่งาน Internet of  Things World Forum เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) โดยมุ่งเน้นระบบงานอัตโนมัติ การผลิต และพลังงาน และในอนาคตก็มีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่นำไปสู่การปฏิรูปเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ขณะที่ซิสโก้มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายบุคลากรเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสังคม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และโอกาสของผู้คนทั่วภูมิภาคนี้  ซิสโก้ใช้แนวทางการสร้างสรรค์ ‘คุณประโยชน์ร่วมกัน’ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นของซิสโก้เพื่อสร้างโครงการเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือที่ยั่งยืน

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า “ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ทั้งผู้คน ข้อมูล กระบวนการทำงาน และสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจและองค์กร  ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากใน Internet of Everything โดยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับผู้ใช้หลายพันล้านคน รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะและ ‘สิ่งต่างๆ’ (เช่น เซ็นเซอร์)

Cisco_Khun Watson

ด้วยความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย ซิสโก้จึงมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง ภายใต้ Cisco Networking Academy ซิสโก้จะช่วยจัดการฝึกอบรมบุคลากรและแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะด้านไอทีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆในโลกเกือบทั้งหมดถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

 

Infographic_IT Skills Gap in TH_TH

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม