HomePR News“โออิชิ” ทุ่ม 1,300 ล้าน ขยายกำลังผลิตรองรับการแข่งขันในภูมิภาค [PR]

“โออิชิ” ทุ่ม 1,300 ล้าน ขยายกำลังผลิตรองรับการแข่งขันในภูมิภาค [PR]

แชร์ :

Oishi Shibuya

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ร่วมลงนามสัญญาซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ สำหรับสายการผลิตแห่งที่ 3 มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท กับ บริษัท ชิบูย่า โคเงียว จำกัด โดย มร. ฮิเดโตชิ ชิบูย่า กรรมการผู้จัดการ เพื่อขยายกำลังการผลิตชาเขียวพร้อมดื่มของโออิชิเพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านขวดต่อเดือน รองรับความต้องการสินค้าทั้งภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มโอกาสการขายของบริษัทฯ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีหน้า และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโออิชิที่ตั้งเป้าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก โดยสายการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ณ นิคมอุตาสาหกรรมแห่งใหม่นี้ คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2557

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม