กลุ่มมิตรผลมอบทุนการศึกษา รวม 3.35 ล้านบาท [PR]

MP Scholarship 2013 (Group)

ผู้บริหารกลุ่มมิตรผล นำโดยนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่นักเรียนระดับปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 48 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,350,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยที่เป็นคนเก่งและคนดี ให้พร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง โดยได้คัดเลือก ผู้ที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษา ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

- Advertisement -