Tag: Youngsanti

‘ฆาตกรต่อเนื่อง’ เรื่องจริงที่ต้องรู้ เพราะมันอยู่รอบตัวคุณ

เมื่อการนั่งทำงานนานๆบนเก้าอี้ส่งผลทำให้เกิดอาการและโรคต่างๆมากมาย หรือทางการแพทย์เรียกว่าโรคกลุ่ม NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth  จึงออกคลิป "ฆาตกร คือ เก้าอี้" แนวลุ้นระทึกปนความฮา โดยเปรียบเทียบเก้าอี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าและพรากชีวิตคนไปแล้วนับไม่ถ้วน  และตำรวจเจรจาบุกชิงตัวประกันจากฆาตกร   โดยจุดประสงค์ของคลิปต้องการเตือนให้ชาวออฟฟิศหรือคนทั่วไปที่มักนั่งทำงาน ลุกขึ้นจากเก้าอี้บ้าง จะได้ห่างไกลโรคหรืออาการเหล่านี้ ระวัง !! คุณอาจเป็นรายต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=m-aNhH8mqOc   ผลงานโดยเอเย่นซี่ :  YOUNGSANTI สันติ สุวรรณวลัยกร    Santi Suwanvalaikorn Executive...

LATEST POST

MOST POPULAR