Tag: Words Change the World

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท [PR]

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”  เพื่อชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change  โดยจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อ  ผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค. 63 ประกาศผล 15 ธ.ค. 63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reanrooclimatechange.comโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ได้จัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change มีวัตถุประสงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อโลกและพวกเราทุกคน  ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เกิดการค้นคว้า หาข้อมูล ร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยคิดคำเรียกชื่อ Climate...

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท [PR]

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ได้จัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change มีวัตถุประสงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อโลกและพวกเราทุกคน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เกิดการค้นคว้า หาข้อมูล ร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change...