Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Wish List

ทำความรู้จักพฤติกรรมการใช้งาน “ดิจิทัล” ของคนจีน เพื่อโอกาสเพิ่ม Wish List ในทัวริสต์จีน

ความทรงพลังของนักท่องเที่ยวจีนทั้งในแง่ปริมาณและเม็ดเงิน เติบโตจนมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หรือสามารถสร้างสัดส่วนได้ราว 4% จาก GDP โดยรวมทั้งประเทศ ที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยถือเป็น Top Destination ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของคนจีน ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มเม็ดเงินในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อให้เม็ดเงินสะพัดไปถึงเมืองรองๆ และแบรนด์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้า Wish List หรือแบรนด์ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ห้ามพลาด” เมื่อต้องมาประเทศไทย...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR