Tag: Whole Food

ขาใหญ่มาเอง! Amazon ประกาศเปิด Super Market ทำหุ้นของบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นตกทันที

Amazon กำลังวางแผนในการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นร้านที่มีราคาถูกกว่า Whole Food ซึ่ง Amazon ควบรวมกิจการไม่นานมานี้ จากการรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าสาขาแรกที่จะเปิดที่ Los Angeles ภายในสิ้นปีนี้และทันทีที่ข่าวนี้ปรากฏขึ้น ก็พาลทำให้เกิดปรากฏการณ์หุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง Walmart, Kroger, Target, BJs, Costco, และ Sprouts...