Tag: Watsons Marine Run 2020

ด่วน! วัตสัน ประกาศยกเลิก งานวิ่ง “Watsons Marine Run 2020” [PR]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น วัตสัน ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของนักวิ่งทุกท่านและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จึงขอประกาศ ยกเลิกการจัดงานวิ่ง “Watsons Marine Run 2020” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมร่วมอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเล รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะถูกมอบให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามเดิม...
- Advertorial -