Tag: Watch Trend

Smart Watch Effect นาฬิกาแฟชั่นปรับสู่ Hybrid Watch ได้หมดทั้งฟังก์ชั่นและดีไซน์ 

หนึ่งความเคลื่อนไหวที่เริ่มเห็นได้ชัดเจนในตลาดนาฬิกา จากการเติบโตของกลุ่ม Smart Device ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  แบรนด์นาฬิกาในกลุ่มแฟชั่นหลายรายเริ่มปรับตัว ทั้งเพื่อรักษาตลาด รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายฐานไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น  การปรับตัวอย่างหนักของกลุ่มนาฬิกาแฟชั่น เนื่องจากมีระดับราคาใกล้เคียงกับกลุ่ม Smart Watch ที่ประมาณ 5,000 – 20,000 บาท  ขณะที่ตลาดกลุ่มอื่นๆ  ทั้งลักซ์ชัวรี่ หรือไฮเอนด์ จะมีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่าง...
- Advertorial -