Tag: VTEC Turbo

Honda Vision 2030 : มุมมองใหม่ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่ “ขับเคลื่อนวิถีชีวิต”

ทศวรรษนี้คือความท้าทายอย่างยิ่งยวดของอุตสาหกรรมยานต์ยนต์ เมื่อวิทยศาสตร์ก้าวไกลกว่ายุคใดๆ ทำให้เกิดการผสานกันของเทคโนโลยี จนเกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคมองหาหรือคาดหวัง  ในขณะเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่น "อุตสาหกรรมยานยนต์" การขับเคลื่อนแต่ละครั้ง ต้องเป็นการลงทุนระดับมหาศาลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคเป็นอย่างน้อย ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาอีกถึง 12 ปี แต่ Honda ได้ประกาศวิสัยทัศน์ 2030 ออกมาแล้ว เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วย 3 ประเด็นสำคัญ1. Creating the Joy...
- Advertorial -