Tag: Visa Consumer Payment Attitudes Survey 2019

วีซ่าเผย ผู้บริโภคชาวไทยพร้อมชำระเงินผ่านอุปกรณ์สวมใส่ และ ไบโอแมทริกซ์เป็นอันดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PR]

วีซ่า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคของวีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Survey) ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยมีการรับรู้และความพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์สวมใส่และไบโอแมทริกซ์ในการชำระเงินสงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมการชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทรนด์การใช้จ่ายสำคัญของผู้บริโภคจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 4,000 คน จากแปดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 500 คนจากประเทศไทยผลสำรวจฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคชาวไทยรับรู้หรือใช้อุปกรณ์สวมใส่ชนิดต่างๆในการชำระเงินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยสิงคโปร์และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สอง (60...