Tag: UnionPay

ถอดบทเรียนจีน-สหรัฐ ทำอย่างไรให้ E-Wallet แจ้งเกิดจริงๆ จังๆ

แม้ว่าตลาด E-Commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีตัวเลขการเติบโตที่สูงมาก ทว่าการเติบโตดังกล่าวก็มีพฤติกรรมของผู้บริโภคบางอย่างที่แตกต่างจากอีกหลายภูมิภาคของโลก นั่นคือไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เห็นได้จากตัวเลขปี 2017 บริการ Cash on Delivery (COD) ครองส่วนแบ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของการชำระเงินค่าซื้อสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตครองส่วนแบ่งตลาดราว 20% (อ้างอิงจาก eMarketer) ขณะที่ในปี 2016 รายงานจาก Oliver...

UnionPay ลุยต่อกับแคมเปญ ‘UnionPay Celebrating You’ X The Mall Group ส่งความสุขต่อเนื่องข้ามปี [PR]

ยูเนี่ยนเพย์ เพื่อนรู้ใจด้านการชำระเงิน นำโดย นายเจิ้ง ผิงฝู ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จับมือ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป นำโดย นางสาวนงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้จัดการใหญ่การตลาด Corporate Promotion บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด...

LATEST POST

MOST POPULAR