Tag: UIH

UIH ขึ้นแท่นรับรางวัลผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในประเทศไทยแห่งปี 2013 [PR]

 พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) รับรางวัลสุดยอดองค์กรผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในประเทศไทยแห่งปี 2013 Thailand Data Communications Service Provider of the Year) ได้รับเกียรติจาก...
- Advertorial -