Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: True Plookpanya

12 เด็กชายต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู จัดพิธีบรรพชา “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ [PR]

พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินฺโน) (กลาง) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในฐานะพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการ ประกอบพิธีบรรพชาแก่สามเณร 12 รูปจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ มิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการนานาชาติฯ นี้ เหล่าสามเณรทั้ง 12 รูปหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เนปาล เคนยา นิวซีแลนด์...

LATEST POST

MOST POPULAR