Tag: TRF.

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน สื่อสารงานวิจัยยุค 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ [PR]

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) จัดงานเปิดตัว 3 “แอปพลิเคชันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ได้แก่ “สกว.” “แปลงร่าง” และ “สาระ” หวังเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไป โดยมีกูรูด้านไอทีและเทคโนโลยี “หนุ่ย”...

สกว. เกาะเทรนด์โลกยุคดิจิตัล จัดงานเปิด แอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบกับวันที่ 25 กันยายน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ...

แม้จะเป็นผู้นำทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ถึงกระนั้น ด้วยความไม่หยุดอยู่กับที่ ล่าสุด ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ บอสใหญ่แห่ง สกว. ขอตามเทรนด์ของโลกยุคดิจิตัล จัดงานเปิด แอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของสกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น...
- Advertorial -