Tag: TRANSFORM

ADFEST TALK หัวข้อ “TRANSFORM” ธุรกิจรับมืออย่างไร ในยุคเปลี่ยนแปลงเร็ว โดย แอดเฟส 2018

งานมหกรรมแอดเฟสครั้งที่ 21 หรือ แอดเฟส 2018 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ADFEST TALK โดยวิทยากรจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อ “TRANSFORM” เพื่อสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน ของความจำเป็นในการรับมือและปรับเปลี่ยนในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิงนั้น ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคนั้นยิ่งจะเป็นมากขึ้น ไม่ใช่แค่สำหรับวงการโฆษณาหรือการตลาดเท่านั้น แต่ธุรกิจและองค์กรนั้นก็จำเป็นต้องสรรสร้างและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โลกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงและรวดเร็วนั้น ทำให้นักการตลาด นักคิด นักวิชาการ องค์กร ทุกภาคส่วน ต้องพัฒนาความสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...