Tag: Toronto

The Story Pod ห้องสมุดเคลื่อนที่สุดคูลล์..พื้นที่นี้มีไว้ “แบ่งปัน”

Atelier Kastelic Buffey หรือ AKB สตูดิโอรับออกแบบและสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เนรมิต The Story Pod ห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดกระทัดรัดกลางเมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดาเป็นที่รู้กันดีสำหรับโครงการท้องถิ่นของพวกเขา The Story Pod ยังคงใช้วิธีการรังสรรค์อย่างรอบคอบพิถีพิถัน เป็นรูปทรงกล่องขนาดใหญ่สีดำทำหน้าที่ห้องสมุดสำหรับแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันหนังสือกัน ตั้งไว้บริเวณชานเมือง ณ Newmarket ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ แล้วเคลื่อนไม้ระแนงแนวตั้ง เพื่อเปิดผนังทึบแสงและช่องว่างโปร่งใสสำหรับให้แสงลอดผ่าน ซึ่งมีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งห้องสมุดนี้จะเปิดเฉพาะกลางวัน และปิดตอนกลางคืน...
- Advertorial -