Tag: Tor Myhren

3 เทรนด์โฆษณามาแรง จากเวที AdFest 2014

 นาย Tor Myhren, Worldwide Chief Creative Officer และ President of Grey New York ประธานกรรมการตัดสิน (Grand Jury President) ของงาน AdFest 2014 ได้กล่าวถึงเทรนด์โฆษณาโลกที่น่าจะมาแรงในอนาคตอันใกล้นี้ว่า มี 3 เรื่องสั้นๆ...