Tag: The World’s Best Airlines 2012

Skytrax เผย “10 สุดยอดสายการบิน ปี 2012”

 ไม่นานมานี้  Skytrax  ที่ปรึกษาและหน่วยงานด้านธุรกิจการบินที่ได้รับการยอมรับจากสากล  ประกาศผลรางวัล  Best Airline of the World 2012  หรือ สายการบินยอดเยี่มที่สุดแห่งปี 2012   ด้วยวิธีการวัดผลจาก ความพึงพอใจจากผู้โดยสารประมาณ 18 ล้านคนใน 100 ประเทศผ่านทางโทรศัพท์  ครอบคลุม 200 สายการบิน  การสำรวจครั้งนี้มี...
- Advertorial -