Tag: The Walk Night Market

เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ ช่วยชาวนาไทย [PR]

ไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะช่วยเรา โจ-เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้บริหารหนุ่ม แห่งเดอะวอล์ค ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จึงประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดพื้นที่ฟรี!! ให้พี่น้องชาวนาจากตำบลนาดี อำเภอเมืองและอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์นำข้าวหอมมะลิแท้ สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวนกว่า 15 ตัน มาจำหน่าย โดยชาวนาถึงผู้บริโภคโดยตรงแบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ศกนี้...
- Advertorial -