Tag: The Mall Kids Let’s Eco Together

SCG Experience ขยายแนวคิด “Upcycling Think เพื่อโลก” ปีที่ 2 ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์โลก ตามหลัก...

SCG Experience ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและบริการพร้อมโซลูชัน ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ขยายผลกิจกรรม Upcycling Think เพื่อโลก ปีที่ 2 ส่งต่อแนวทาง SCG Circular way ที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้     ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ด้วยการเชิญชวนเยาวชนมาร่วมสนุกแบบรักษ์โลกกับการทำเวิร์กชอป ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ (Upcycling) โดยนำป้ายโฆษณาไวนิลใช้แล้ว ของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าจิ๋วอเนกประสงค์ ในงาน “The Mall Kids...

SCG Experience ขยายแนวคิด “Upcycling Think เพื่อโลก” ปีที่ 2 ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์โลก ตามหลัก Circular...

SCG Experience ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและบริการพร้อมโซลูชัน ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ขยายผลกิจกรรม Upcycling Think เพื่อโลก ปีที่ 2 ส่งต่อแนวทาง SCG Circular way ที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก”...
- Advertorial -