Tag: The Art of Gastronomy 2019

SC Asset จัดกิจกรรม The Art of Gastronomy 2019 ครั้งที่ 3 [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ร่วมงาน “The Art of Gastronomy” ครั้งที่ 3 เชิญครอบครัว SC FAMILY จากโครงการต่างๆ รวม 4 ครอบครัว...

SC ไม่หยุดรับฟังเสียงลูกค้า จัดกิจกรรม “The Art of Gastronomy 2019” ครั้งที่ 2 นำมาพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพ...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างเช้าที่ดีสำหรับลูกค้า จึงได้จัดกิจกรรม “The Art of Gastronomy 2019” ครั้งที่ 2 ภายใต้บรรรยากาศอบอุ่นและค่ำคืนแบบเอ็กคลูซีฟและแสนพิเศษสำหรับครอบครัว SC Family 8 ครอบครัว จากโครงการเฮดควอเทอร์ส...

SC จัดกิจกรรม “The Art of Gastronomy 2019” ครั้งที่ 2 นำมาพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง...

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างเช้าที่ดีสำหรับลูกค้า จึงได้จัดกิจกรรม “The Art of Gastronomy 2019” ครั้งที่ 2ภายใต้บรรรยากาศอบอุ่นและค่ำคืนแบบเอ็กคลูซีฟและแสนพิเศษสำหรับครอบครัว SC Family 8 ครอบครัว จากโครงการเฮดควอเทอร์ส...
- Advertorial -