Tag: ThaiBev delivers to Huai Khaap house

ไทยเบฟส่งมอบบ้านห้วยขาบ จำนวน 60 หลัง” ให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน [PR]

จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตถึง8 ราย จังหวัดน่านจึงได้ประกาศให้ “บ้านห้วยขาบ” เป็นเขตภัยพิบัติ ชาวบ้าน จำนวน 248 คน ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมได้ต่อไป...
- Advertorial -