Tag: Thai Natural Dye

3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผ้าทอไทย” สู่ “คอลเลคชั่นจิ้งจอกน้ำเงิน” ที่สะกดสายตาชาวโลก

เพราะ “ภูมิปัญญาไทย” ไม่ได้จัดจ้านแค่ “อาหารไทย” มรดกล้ำค่าอย่าง “ผ้าทอ” ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรให้ชาวโลกได้รู้จัก สัมผัส และจดจำเช่นกัน เพราะผ้าทอแต่ละผืนของไทยนั้นมีขั้นตอนการทำอย่างลึกซึ้งและแตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่นอย่างมี “เอกลักษณ์” ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ที่ผ่านมาการส่งเสริมผ้าไทย-ผ้าทอมีหลากหลายโครงการและกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้มรดกเม็ดงามเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักและดำรงอยู่กับสังคมไทย หนึ่งในนั้นคือ คิงเพาเวอร์ (KingPower) ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ที่ต้องการสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองของไทย...
- Advertorial -
ADFEST 2020