Tag: Tenant Mixed

‘มาบ่อยไม่พอ ต้องอยู่นานด้วย’ ศึกษา 7 กลยุทธ์ The Mall ที่ทำให้คนใช้เวลาในศูนย์การค้านานขึ้น

สำหรับธุรกิจศูนย์การค้าแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการหล่อเลี้ยงทราฟฟิกภายในศูนย์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้บรรดา Developer ทั้งหลายต่างบริหาร Tenant Mixed หรือการออกแบบดีไซน์ส่วนผสมร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์ให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับกับทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน และทำให้แต่ละศูนย์ที่ดูแลอยู่เป็นหนึ่งใน Destination ที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าประสงค์ของลูกค้าในยุคนี้ ไม่ได้มาศูนย์การค้าเพื่อต้องการช้อปปิ้งหรือจับจ่ายซื้อของต่างๆ เป็นอันดับแรกเหมือนก่อนหน้านี้ แต่ทุกวันนี้ศูนย์การค้ากลายเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ สถานที่พบปะสังสรรค์ ทำธุรกรรม แหล่งแฮงก์เอ้าท์ และสถานที่เรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทำให้ศูนย์การค้าในปัจจุบันต้องตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการได้มากกว่าแค่เรื่องของ Shopping...
- Advertorial - ADFEST 2020