Tag: T MARK

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าไทย ความเชื่อมั่น และ มาตรฐาน ติดปีกสู่ตลาดสากล [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยในตลาดสากล ผ่านการผลักดันผู้ประกอบการร่วมโครงการ Thailand Trust Mark (T Mark) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานตราสินค้าไทยในระดับสากล เพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค สัญลักษณ์คุณภาพบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจมองข้าม จากความตระหนักในการให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นโครงการ Thailand Trust Mark ขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นผู้มอบตรา T Mark ให้กับสินค้าและการบริการของไทยที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมถึงแรงงานและสิทธิมนุษยชน...

ทำความรู้จัก T Mark ตราการันตีคุณภาพ ‘แบรนด์ไทย’ อาวุธทะลวงใจตลาดโลกในพริบตา

การส่งออกเป็นรายได้หลักขาหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย  ขณะที่สินค้าส่งออกต่างๆ  ก็เป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนกลับมาถึงมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตสินค้าจากประเทศไทยด้วยเช่นกัน  ดังนั้น นอกจากเน้นการขยายตลาดส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว การให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของสินค้าส่งออกต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถละเลยได้  แม้ว่าทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2560 จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่การแข่งขันในตลาดโลกก็ยังอยู่ในภาวะที่รุนแรงเช่นกัน จนบางครั้งทำให้ประเทศสูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนและส่งออกสินค้าบางประเภทได้ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตร  เช่น ข้าว ผัก หรือผลไม้ต่างๆ  จึงต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ ขณะที่ภาครัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจในการหาแนวทางเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ  โดยเฉพาะหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงพาณิชย์  ที่วางนโยบายในการส่งเสริมตลาดส่งออกเพื่อหาที่ยืนให้กับสินค้าไทยในตลาดโลกเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก พร้อมกับการส่งมอบอาวุธอย่างครบมือเพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความพร้อมสำหรับการต่อสู้บนเวทีโลก และในทุกๆ...
- Advertorial - ADFEST 2020