Tag: stuart kelly

สจ๊วต เคลลี่ แม่ทัพใหม่แห่ง เวเบอร์ แชนด์วิค พีอาร์เอเย่นซี่ [PR]

เวเบอร์ แชนด์วิค (Weber Shandwick) หนึ่งในเอเจนซี่ด้านการประชาสัมพันธ์ระดับโลก แต่งตั้งให้ นายสจ๊วต เคลลี่ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานเวเบอร์ แชนด์วิค ประจำประเทศไทย นายสจ๊วต จะรายงานตรงต่อ นายแบ็กซ์เตอร์ จอลลี่ รองประธานกรรมการ บริษัท เวเบอร์ แชนด์วิค ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และจะเป็นผู้ดูแลให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของเวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย โดยก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้...

LATEST POST

MOST POPULAR