Tag: Stronger Together

สายชิมมั่นใจได้ใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกช่วง WFH โดย GC หนุนร้านอาหารเครือข่ายไลน์แมน-วงในใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก [PR]

ถึงเวลาสั่งอาหารออนไลน์มาทานในยามที่ต้อง WFH ช่วงเก็บตัว รักษาระยะห่างจากโควิด-19 จะสบายใจขึ้นและไม่รู้สึกผิด เมื่อเหล่าร้านอาหารที่สั่งผ่านออนไลน์หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้ภาคเอกชนหลายรายมีการตื่นตัวหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะเมื่อแบรนด์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคก็เป็นมิตรกับแบรนด์มากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่ง GC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฟรีที่มีความปลอดภัยในการบรรจุอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GC Compostable กว่า 3 แสนชิ้น เพื่อกระจายให้แก่ร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรในเครือข่าย ที่ช่วงนี้ร้านอาหารได้ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจแบบ Delivery...
- Advertorial -