Tag: Special Clinic

บำรุงราษฎร์ ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ ตั้งเป้าอาคารผู้ป่วยนอกปลอดโรคหวัดอย่างแท้จริง [PR]

จากบทสรุปของเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ระบุว่าผู้ป่วย COVID-19 สามารถแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นอีก เฉลี่ย 5.7 คน หากไม่มีมาตรการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการไม่จัดแยกพื้นที่สำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอาการออกจากกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้นั้นบำรุงราษฎร์ได้ตระหนักและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมได้เร่งดำเนินการนำหลักการ Detached Area (การแยกพื้นที่บริการเฉพาะ) มาปรับประยุกต์ใช้ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่แยกออกจากพื้นที่บริการทั่วไปอย่างเป็นสัดส่วนนอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการจัดตั้งพื้นที่คลินิกพิเศษ...
- Advertorial -