Tag: Soy Milk

โตในโมเดิร์นเทรดไม่พอแล้ว! “โทฟุซัง” ผนึก “DKSH” บุกโชห่วย-ร้านอาหาร-โรงเรียนทั่วไทย

การทำธุรกิจเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมให้ประสบความสำเร็จ นอกจากการมีสินค้าดี มีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาไปคู่กัน คือ “ระบบการกระจายสินค้า” เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภค ยิ่งโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้ชื่อว่ามีความซับซ้อน เพราะมีความหลากหลาย ทั้ง Modern Trade ที่ประกอบด้วยเซ็กเมนต์มากมาย – Traditional Trade หรือร้านค้าปลีกใหญ่เล็กจำนวนมหาศาล กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด – สถาบันการศึกษา...