Tag: South East Asia Center

พลิกองค์กรสู่ความสำเร็จ ผ่า 3 หัวใจการทำ Design Thinking

ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่ทวีความรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ความต้องการของลูกค้าแปรปรวนราวกับคลื่นในทะเลที่คลื่นลูกแรกยังไม่ทันซัดเข้าถึงฝั่งก็ถูกคลื่นลูกใหม่โหมกระหน่ำเข้ามาทันที ทำให้ทุกองค์กรต้องจับตามองและเร่งหาทางสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที “แต่จะเริ่มต้นตรงไหน อย่างไร และทำเช่นไรให้โดนใจลูกค้า?” คำถามเริ่มต้นนี้ผุดขึ้นมาในหัวของผู้ที่ต้องเป็นหน่วยในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และก่อนที่หลายๆ องค์กรจะตัดสินใจเลือกเส้นทางแบบเก่าๆ ที่ทุ่มเวลาไปกับการวางแผนและพินิจพิเคราะห์ถึงผลตอบแทนเป็นสำคัญ จนพลาดศึกษาโอกาสและเพลี่ยงพล้ำให้กับผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่าและพร้อม ‘ลงมือทำ’ มากกว่า ทิ้งให้โปรเจ็คต์ทองกลายเป็นวิมานในอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง แล้ววิธีใดที่จะช่วยให้เราก้าวทัน และก้าวนำทุกความท้าทายนี้ได้?คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง...

เปิดตัว SEAC ‘ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง’ แห่งแรกในอาเซียน มุ่งยกระดับผู้นำและภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล [PR]

“South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี)” ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในอาเซียนผู้มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า SEAC มีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เพื่อประสานให้ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับนักคิดทางธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันระดับโลกผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ในการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทในธุรกิจและตลาดของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง และประสบความสำเร็จท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจSEAC มีส่วนช่วยองค์กรมากมายในการรักษาความเป็นผู้นำในวงการด้วยการนำเสนอเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านโปรแกรมการสอนที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์กรและผู้นำทุกระดับ โปรแกรมของ SEAC เน้นในด้านแนวทางการดำเนินธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าถึงการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดชีพอย่างถึงแก่น...
- Advertorial -