Tag: Smile Club Members Month of Love

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิประโยชน์เดือนแห่งความรัก ชวนสมาชิกฯ เติมความหวานแทนคำบอกรัก กับหลากหลายเมนูแสนหวาน [PR]

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมิติของการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้า ผ่าน “เมืองไทย Smile Club” ศูนย์รวมกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้ม อันเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความตั้งใจจริง ในการสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยการเสริมภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมายหลายรูปแบบให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามไลฟ์สไตล์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ...
- Advertorial -