Tag: SME Knowledge Center

สสว. จัดสัมมนา แนะ ผปก.SMEs สงขลา พิชิตตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ใหม่-สร้างสรรค์-มีประโยชน์-ต่อยอดได้” [PR]

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เดินหน้าจัดสัมมนาให้ครบทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ล่าสุดลงใต้ จัดสัมมนาหัวข้อ “พิชิตตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” บรรยายโดย นายวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านกลยุทธธุรกิจ การขาย การตลาด การบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกลยุทธนวัตกรรม  ณ ห้องประกายกาญจน์...

สสว. ต่อยอด SME Knowledge Center ตั้งเป้า SMEs เข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน SME Knowledge Center...

สสว. เดินหน้าต่อยอดงานพัฒนาองค์ความรู้หรือ SME Knowledge Center  อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ สสว. เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ด้านประกอบด้วย ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น ใช้สื่อที่เข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล ตั้งเป้ามี SMEs เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้มิติต่างๆ เช่น การได้รับคำปรึกษา การอบรมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 4...

สสว. บุกภาคตะวันออก รุกตลาดจีน ส่งเสริมการใช้ Application ต่อยอดธุรกิจ ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) [PR]

สสว. จัดกิจกรรมอบรมและเสวนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคตดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร...

สสว. พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้ มุ่งแผนการตลาด ด้าน Digital Marketing พัฒนาองค์ความรู้...

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนา ในหัวข้อ “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนถึงระดับที่สามารถต่อยอดสู่สากล โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management   ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล...
- Advertorial -