Tag: SME Council

‘สภาเอสเอ็มอี’ ประเดิมโครงการ SMEs Smart Province ดันแบรนด์ ‘สกลนคร’ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน [PR]

ตามที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ประกาศจัดตั้งโครงการ SMEs Smart Province เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการระดับจังหวัด และพัฒนาสินค้าเด่นสร้างเป็น Brand Province โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าระบบ 500,000 รายใน 5 ปี เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า  ได้เดินหน้าโครงการ SMEs Smart Province ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครขึ้นมาเป็นประเดิม โดยให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงนิทรรศการสินค้าภายใต้ชื่อ “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562” และร่วมประชุมสรุประดมความคิดเห็นและชี้ช่องทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีการยกฐานะเป็นแบรนด์ระดับจังหวัดต่อไปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่จัดแสดงภายในงานมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมและพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่...
- Advertorial -