Tag: Smart Office

CPAC BIM ตอบรับ Next Normal เปิดตัว Smart Office “ดิจิทัลออฟฟิศต้นแบบ” พร้อมยกระดับงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM...

กลายเป็นความท้าทายใหม่ในหลาย ๆ องค์กร สำหรับการปรับตัวสู่ Next Normal เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ รับมือกับทุก ๆ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานใน Disruptive World ให้มากขึ้น และหากจะรีโนเวทออฟฟิศในยุคนี้ก็ต้องให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกันCPAC BIM ขับเคลื่อนวิถีการทำงานแบบใหม่ด้วย Technology และ Collaboration PlatformCPAC...
- Advertorial -