Tag: Sleeping

คนประสบความสำเร็จ “ก่อนนอน” ทำอะไร ?

 คนประสบความสำเร็จจะเข้าใจเสมอว่า ปัจจัยความสำเร็จของพวกขึ้นอยู่กับจิตใจและสุขภาพทางร่างกายของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การนอนอย่างเพียงพอ” เป็นสำคัญ  ดังนั้นช่วงเวลานอนและกิจกรรมก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อพวกเขา  Brand Bufffet พามาดูคนประสบความสำเร็จเขาทำอะไรก่อนนอนบ้าง1.เริ่มต้นที่ “การอ่าน”ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นด้วยว่า  คนประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่จะกันเวลาส่วนนึงก่อนนอนไว้เพื่อ “อ่าน” เสมอ โดยอ่านจากหลายๆแหล่งที่มา  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านธุรกิจ  เรื่องราวแรงบันดาลใจ  หรือ แม้กระทั่งนิยายปรัมปรา  สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้กับความคิดสร้างสรรค์และพลังของพวกเขาของวันรุ่งขึ้น2. นั่งสมาธิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ  “การนั่งสมาธิ”  ทำสมาธิในแบบของชาวพุทธ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคนประสบความสำเร็จ เดลย์...
- Advertorial -