Tag: SIWILAI Store

สร้างโลก SIWILAI ด้วยการเดินทางสู่ความยั่งยืน [PR]

SIWILAI (ศิวิไล) มัลติแบรนด์คอนเซ็ปสโตร์ของไทย ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการนำเสนอความเป็นไทย และตอบรับกับการใช้ชีวิตของคนเมือง ให้แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างอิสระ โดยมีจุดประสงค์หลักในการร่วมสืบสานความเป็นไทย และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สังคมที่ทันสมัย ผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมไปกับโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอกย้ำถึงความตั้งใจดังกล่าว พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ศิวิไล มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการ SIWILAI Circular For Good (ศิวิไล เซอร์คูลา ฟอร์ กู๊ด) เพื่อบรรลุเจตนาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยขั้นตอนที่รอบคอบและเปี่ยมด้วยจินตนาการ ซึ่งไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบ แต่เป็นความมุ่งมั่นต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพลิกโฉมธุรกิจจากเชิงเส้นเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ ตั้งแต่นโยบายไปจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อลดร่องรอยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Carbon Footprint) พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคอย่างรับผิดชอบในวงกว้างSIWILAI Store คำนึงถึงโลก สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นที่มีไอเดียของความยั่งยืน (Sustainable Fashion) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดมุม Sustainable Fashion Selection เพื่อให้ได้สัมผัสกับคอลเลคชันสินค้าแฟชั่นยั่งยืนจากนานา Eco-Fashion แบรนด์ อาทิ Good News, Born on...
- Advertorial -